Bestuur en commissies

Wim Meijberg
Voorzitter
voorzitterdevalken@gmail.com
Jan Osinga
Secretaris
secretariaatdevalken@gmail.com
Sierd Hamstra
Penningmeester/ ledenadministratie
penningmeesterdevalken@gmail.com
Gerben Reuvekamp
Coördinator sponsorcommissie
sponsordevalken@gmail.com
Yvonne Visscher
Coördinator activiteitencommissie
activiteitendevalken@gmail.com
Denise Koerhuis
Technische commissie
tcdevalken@gmail.com
Ada van der Zwaag
Technische commissie
tcdevalken@gmail.com
Brigitte ter Velde
Technische commissie
tcdevalken@gmail.com
Arita Tolman
Redactie clubkrant
arita-tolman@live.nl
Laura Wolbers
Redactie website en social media
laura.wolbers@gmail.com