AVG

PRIVACYVERKLARING VAN ZPC De Valken
ZPC De Valken is gevestigd te Westerbork en ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 40045715 Deze privacyverklaring omschrijft welke persoonsgegevens ZPC De Valken verwerkt en voor welke doeleinden deze persoonsgegevens worden gebruikt.

GEBRUIK VAN PERSOONSGEGEVENS

1.1 ZPC De Valken verwerkt (mogelijk) hierna genoemde persoonsgegevens van u indien u:
zich inschrijft / aanmeldt als lid van ZPC De Valken
een product of dienst afneemt bij ZPC De Valken(zoals onze clubblad, wedstrijden of evenementen e.d.);
contact met ons opneemt (bijv. via e-mail, een contactformulier op websites, telefonisch e.d.).

ZPC De Valken verzamelt (mogelijk) de volgende (persoons)gegevens:
voorletters en naam;
geboortedatum;
adres;
e-mailadres;
telefoonnummer;
leeftijd;
geslacht;
rekeningnummer(s);
startnummer;

1.3 ZPC De Valken kan deze gegevens gebruiken voor:
het verstrekken van gegevens ten behoeve van wedstrijden
beleidsinformatie (beleidsformulering en optimalisering dienstverlening);
voorlichting (informatievoorziening);
contributie van de leden
activiteiten ten behoeve van de hoofdsponsor

INFORMATIE, WIJZIGING EN BEZWAAR

U kunt contact opnemen met ZPC De Valken per e-mail: secretariaat@devalken.nl voor:

(a) meer informatie over de wijze waarop ZPC De Valken persoonsgegevens verwerkt;

(b) vragen naar aanleiding van deze privacyverklaring;

(c) inzage in de persoonsgegevens die ZPC De Valken met betrekking tot u verwerkt;

(d) bezwaar tegen het gebruik van uw gegevens door ZPC De Valken

BEVEILIGING VAN UW GEGEVENS

ZPC De Valken zal uw gegevens uitsluitend gebruiken voor de in deze privacyverklaring genoemde doeleinden en ze niet langer bewaren dan noodzakelijk is.

ZPC De Valken treft adequate technische en organisatorische maatregelen om
uw gegevens te beveiligen.

DERDEN

ZPC De Valken kan uw gegevens aan de volgende derden verstrekken:

KNZB en aangesloten zwemverenigingen
verwerkers van ZPC De Valken (voor de uitvoering van de dienstverlening);

ZPC De Valken verstrekt uw gegevens niet aan andere derden dan genoemd in artikel 4.1. tenzij u daarvoor uitdrukkelijk toestemming heeft gegeven of ZPC De Valken daartoe verplicht is op grond van de wet of een rechterlijke uitspraak.

WIJZIGINGEN
Het kan voorkomen dat deze privacyverklaring in de toekomst wordt gewijzigd. Wij raden daarom aan om deze privacyverklaring geregeld te raadplegen op de website.

Westerbork, juni 2018