Contributie

IBAN ZPC De Valken: NL18 RABO 0369 4509 06

 Contributie per 01-04-2019 
IBAN ZPC De Valken : NL18 RABO 0369 4509 06
Selectie/groepaantal trainingencontributie
per kwartaal
Selectie3 x week€ 55,00
Voorselectie3 x week€ 45,00
Recreanten (startgroep)2 x week€ 40,00
Student uitwonend1 x week€ 35,00
Masters1 x week€ 30,00
Masters2 x week€ 45,00
KNZB heffing 2018 (per jaar)
Jeugdleden t/m 11 jaar€ 22,50
Jeugdleden 12 jaar en ouder€ 55,00
Masters zonder startvergunning€ 20,50
Volwassenen met startvergunning€ 55,00
Overige, niet zwemmende leden€ 20,50
Dagstartvergunning€ 7,00
Zomerlidmaatschap (1 mei tot 1 okt)
(inclusief KNZB heffing overige leden)
Jeugdleden t/m 18 jaar2 x week€ 85,50
Masters (19 jaar en ouder)1 x week€ 75,50
2 x week€ 105,50
Winterlidmaatschap (1 sept tot 1 mei)
(inclusief KNZB heffing overige leden)
Jeugdleden t/m 18 jaar2 x week€ 125,50
Masters (19 jaar en ouder)1 x week€ 115,50
2 x week€ 160,50

 

Het lidmaatschap kan uitsluitend schriftelijk worden opgezegd en bij minderjarigheid ondertekend: door de ouder of voogd, bij de penningmeester van de vereniging worden ingeleverd.
De penningmeester is Sierd Hamstra,
De Pieterberg 19, 9431 DC Westerbork.
Het lidmaatschap kan uitsluitend eindigen per 30 juni en per 31 december van ieder jaar.
Opzeggen voor 1 juni  bent u nog lid tot 30 juni
Opzeggen voor 1 december bent u nog lid tot 31 december
Leden die op 1 januari op de ledenlijst staan dienen voor een geheel kalenderjaar de KNZB heffing te betalen, ook bij tussentijdse opzegging.
¹) Met ingang van 1 januari 2010 is het mogelijk om te kiezen voor een studenten lidmaatschap.
Voor dit lidmaatschap gelden de volgende voorwaarden. Men moet uitwonend student zijn en studeren aan een erkende MBO, HBO of universiteit en men komt in aanmerking voor studiefinanciering (WSF).
Het bestuur heeft voor dit lidmaatschap gekozen, omdat veel studenten zwemmen bij een studentenzwemclub in hun studiestad. Hierdoor ontstaan dan dubbele kosten voor de student, terwijl men nog maar één keer kan
trainen bij de eigen vereniging. Als vereniging willen wij studenten op deze wijze de Mogelijkheid bieden om lid te blijven van onze vereniging.