Contributie

IBAN ZPC De Valken: NL18 RABO 0369 4509 06

 Contributie per 01-03-2022 
IBAN ZPC De Valken : NL18 RABO 0369 4509 06
Selectie/groepaantal trainingencontributie
per kwartaal
Selectie3 x week€ 61,25
Voorselectie3 x week€ 50,10
Recreanten (startgroep)2 x week€ 44.55
Student uitwonend1 x week€ 39,00
Masters1 x week€ 33,40
Masters2 x week€ 50,10
KNZB heffing 2022 (per jaar)
< 12 jaar met startvergunning€ 24,50
12 jaar en ouder met startvergunning€ 57,00
Leden zonder startvergunning, zomer- en winterlidmaatschap€ 22,50
Dagstartvergunning€ 7,50
Zomerlidmaatschap (1 mei tot 1 sept)
(inclusief KNZB heffing)
< 19 jaar2 x week€ 95,00
19 jaar en ouder1 x week€ 79,30
2 x week€ 115,00
Winterlidmaatschap (1 sept tot 1 mei)
(inclusief KNZB heffing overige leden)
< 19 jaar2 x week€ 130,00
19 jaar en ouder1 x week€ 121,30
2 x week€ 160,50

 

Het lidmaatschap kan uitsluitend schriftelijk worden opgezegd en bij minderjarigheid ondertekend: door de ouder of voogd, bij de penningmeester van de vereniging worden ingeleverd.
Penningmeester: Arjan Vaatstra, Veldkampen 5, 9431KA Westerbork (penningmeesterdevalken@gmail.com)
Ledenadministratie: Alex Stevens (ledenadmindevalken@gmail.com)
Het lidmaatschap kan uitsluitend eindigen per 30 juni en per 31 december van ieder jaar.
Opzeggen voor 1 juni  bent u nog lid tot 30 juni
Opzeggen voor 1 december bent u nog lid tot 31 december
Leden die op 1 januari op de ledenlijst staan dienen voor een geheel kalenderjaar de KNZB heffing te betalen, ook bij tussentijdse opzegging.

De gemeente Midden-Drenthe is aangesloten bij het Jeugdfonds Sport en Cultuur Drenthe. Daardoor kunnen meer kinderen meedoen met sport- en culturele activiteiten. Het Jeugdfonds betaald contributie en lesgeld voor kinderen en jongeren t/m 17 jaar die opgroeien in een gezin met geldzorgen. Wanneer  een kind vanwege geldzorgen geen lid kan worden, kijk dan op www.jeugdfondsdrenthe.nl. Daar kan een aanvraag gedaan worden. Nadat een aanvraag voor een kind is goedgekeurd ontvangt de club een factuurverzoek van het Jeugdfonds. Daarop staat het bedrag en welke gegevens op de factuur vermeld moeten worden. Bekijk ook de flyer: Flyer JeugdSportenCultuurfonds

¹) Met ingang van 1 januari 2010 is het mogelijk om te kiezen voor een studenten lidmaatschap.
Voor dit lidmaatschap gelden de volgende voorwaarden. Men moet uitwonend student zijn en studeren aan een erkende MBO, HBO of universiteit en men komt in aanmerking voor studiefinanciering (WSF).
Het bestuur heeft voor dit lidmaatschap gekozen, omdat veel studenten zwemmen bij een studentenzwemclub in hun studiestad. Hierdoor ontstaan dan dubbele kosten voor de student, terwijl men nog maar één keer kan
trainen bij de eigen vereniging. Als vereniging willen wij studenten op deze wijze de Mogelijkheid bieden om lid te blijven van onze vereniging.