Contributie

IBAN ZPC De Valken: NL18 RABO 0369 4509 06

 Contributie per 01-03-2023 
IBAN ZPC De Valken : NL18 RABO 0369 4509 06
Selectie/groepaantal trainingencontributie
per kwartaal
Recreanten (startgroep)2 x week€ 52,20
Selectie3 x week€ 71,80
Student uitwonend3 x week€ 45,70
Masters1 x week€ 39,15
Masters2 x week€ 58,70
Winterlidmaatschap incl. KNZB heffing (1 sept tot 1 mei)1x/week€ 150,95
Zomerlidmaatschap incl. KNZB heffing (1 mei tot 1 sept)1x /week€ 101,75
KNZB heffing 2022 (per jaar)
< 12 jaar met startvergunning€ 33,00
12 jaar en ouder met startvergunning€ 65,50
Leden zonder startvergunning, zomer- en winterlidmaatschap€ 31,00
Dagstartvergunning€ 8,40
Zomerlidmaatschap (1 mei tot 1 sept)
(inclusief KNZB heffing)
< 19 jaar2 x week€ 109,50
19 jaar en ouder1 x week€ 92,25
2 x week€ 131,50

 

De contributie wordt middels een automatische incasso in de derde maand van het betreffende kwartaal geïnd.
Het zomerlidmaatschap in het 2e kwartaal en voor het winterlidmaatschap wordt deze geïnd in het 4e kwartaal
De KNZB heffing wordt in de maand mei middels automatische incasso geïnd.
Het lidmaatschap kan uitsluitend schriftelijk worden opgezegd en bij minderjarigheid ondertekend: door de ouder of voogd, bij de penningmeester van de vereniging worden ingeleverd. Het lidmaatschap kan uitsluitend eindigen per 30 juni en per 31 december van ieder jaar.
Zegt u op voor 1 juni? Dan bent u nog lid tot 30 juni
Zegt u op voor 1 december? Dan bent u nog lid tot 31 december
Leden die op 1 januari op de ledenlijst staan dienen voor een geheel kalenderjaar de KNZB heffing te betalen, ook bij tussentijdse opzegging.

Jeugdfonds Sport & Cultuur. ZPC De Valken vindt dat sport en cultuur een positieve bijdrage levert aan iedereen.

Daarom zijn wij aangesloten bij Jeugdfonds Sport & Cultuur. Het Jeugdfonds Sport & Cultuur betaalt de contributie

voor kinderen en jongeren uit gezinnen waar te weinig geld is voor zwemmen of een andere sportieve of creatieve les of training.

Heb jij hier hulp bij nodig? Meld je kind dan aan voor onze club bij het Jeugdfonds via www.kieseenclub.nl.

Meer informatie over Jeugdfonds Sport & Cultuur Drenthe lees je hier: https://jeugdfondssportencultuur.nl/fondsen/drenthe/

 

Penningmeester: Arjan Vaatstra, Veldkampen 5, 9431KA Westerbork (penningmeesterdevalken@gmail.com)

 

¹) Met ingang van 1 januari 2010 is het mogelijk om te kiezen voor een studenten lidmaatschap.
Voor dit lidmaatschap gelden de volgende voorwaarden. Men moet uitwonend student zijn en studeren aan een erkende MBO, HBO of universiteit en men komt in aanmerking voor studiefinanciering (WSF).
Het bestuur heeft voor dit lidmaatschap gekozen, omdat veel studenten zwemmen bij een studentenzwemclub in hun studiestad. Hierdoor ontstaan dan dubbele kosten voor de student, terwijl men nog maar één keer kan
trainen bij de eigen vereniging. Als vereniging willen wij studenten op deze wijze de Mogelijkheid bieden om lid te blijven van onze vereniging.