Beleidsplan Veilig Sportklimaat

Beleidsplan veilig sportklimaat

Zwemvereniging ZPC De Valken vindt dat Iedereen in een veilige omgeving
moet kunnen sporten. We streven naar een klimaat waarbij iedereen respectvol
met elkaar omgaat, zich houdt aan de regels, zich inzet om
grensoverschrijdend gedrag te voorkomen en vooral veel plezier maakt samen.
Daarom is dit preventieve beleidsplan opgesteld. Het bevat een aanname beleid
voor vrijwilligers en regels waaraan iedereen welke betrokken is bij de
vereniging zicht dient te houden.

Een commissie Sociale Veiligheid is verantwoordelijk voor de implementatie en de
uitwerking binnen de vereniging. Door het actueel houden van het beleid en het doen
van evaluaties wordt vervolgens de continuïteit gewaarborgd.
Code Blauw: Respect, Sportiviteit, Veiligheid en Plezier!
De KNZB heeft de campagne Code Blauw opgezet (www.codeblauw.nl).

Code Blauw is opgezet om gewenst gedrag te stimuleren en ongewenst gedrag in en rondom de
zwemsport aan te pakken. Met Code Blauw laten de KNZB zwemverenigingen en zwembaden
zien dat we ons samen sterk maken voor een sportief en veilig zwemklimaat. We creëren een
blauwe golf waarbij iedereen respectvol met elkaar omgaat, zich houdt aan de regels, zich inzet
om grensoverschrijdend gedrag te voorkomen en vooral veel plezier maakt samen.

Klik hier voor het volledige beleidsplan.