Beste allemaal,

Het bestuur van De Valken heeft besloten niet aan de 1ste competitiewedstrijd van 3 oktober deel te nemen.
De organisatie van deze wedstrijd was in handen van De Valken maar wordt nu overgenomen door Hoogeveen welke samen met De Reest deze wedstrijd wel zal zwemmen.
Het organisatorische verloop van deze wedstrijd zullen wij volgen om te kunnen bepalen wat verstandig is t.a.v. een vervolg van deelname aan deze competitie.

In het belang van de gezondheid van de zwemmers, de medewerkers en de vrijwilligers zijn maatregelen opgesteld in een Protocol Verantwoord Zwemmen voor de zwembranche.
De technisch commissie heeft met deze verplichtingen de wedstrijd van 3 oktober vorm gegeven. Het bestuur heeft vooral de risico’s geïnventariseerd en gewogen.
Wat blijkt is dat door de verplichte maatregelen en de grootte van de wedstrijdgroep het organiseren van deze wedstrijd erg wordt bemoeilijkt. Er is vervolgens constructief overleg geweest met de zwembond en er zijn oplossingen.
Echter, zowel Hoogeveen en de Reest geven aan dat ze bij voorkeur willen zwemmen op de geplande data. Dat betekent dat zij onafhankelijk van de Valken de wedstrijd zullen laten doorgaan.

Waarom dit besluit is genomen:
– Onze mening is dat het zwembad De Peppel te klein is voor het kunnen handhaven van de voorgeschreven richtlijnen voor deze “grote” wedstrijdgroep.
– De toename van de verspreiding van het virus en het niet willen nemen van risico’s op besmetting.
– Als gevolg van het toepassen van de richtlijnen duurt de wedstrijd veel langer waardoor de risico’s op besmetting toenemen en het plezier van de wedstrijd afneemt.

Om enigszins als vereniging competitief te blijven is ons voorstel een eigen wedstrijd te organiseren op 24 oktober. Eventueel deze als inhaalwedstrijd te zwemmen als wij dat kunnen overleggen met de KNZB.

We zullen in nauw overleg met de zwembond en de andere verenigingen de ontwikkelingen blijven volgen en daar acties aan verbinden.
Ons standpunt is dat wij al het mogelijke zullen doen om deelname aan wedstrijden en ook de organisatie daarvan willen bewerkstelligen maar dan wel zonder risico’s voor onze gezondheid.

Voor vragen of andere kan contact worden opgenomen met Wim Meijberg, contactpersoon Corona binnen onze vereniging.

Namens het bestuur en de TC